2015-2016 o`quv yilida o`quvchilar haqida ma`lumot

Бола сони 2016

1A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16
1B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

2A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

2B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

3A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

3B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

4A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

4B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

4D-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

5A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

5B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

6A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

6B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

7A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

7B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

8A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

8B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

9A-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16

9B-sinf o`quvchilari ro`yxati 2015-16