Dars ishlanmalari

6 – sinf matem III – chorak
9-sinf geometriya III chorak
9-sinf geometriya II – chorak
9-sinf algebra IV chorak
9-sinf algebra III chorak
9- sinf algebra II- chorak
9 – sinf algebra IV – chorak
8 – sinf geometriya II – chorak

8 – sinf geometriya I -chorak
8 – sinf Algebra III-chorak
8 – sinf Algebra II-chorak
8 – sinf AGEBRA I- chorak
7 – sinf algebra IV – chorak
7 – sinf algebra III – chorak
7 – sinf algebra II – chorak
7 – sinf algebra I – chorak
6 – sinf matem IV – chorak
6 – sinf matem II-chorak
6 – sinf matem I – chorak
5 – sinf matem IV – chorak
5 – sinf matem III chorak
5 – sinf matem II-chorak
5 – sinf matem I- chorak
9-sinf geometriya IV chorak
Matematika fanidan umumiy

informatika fanidan DTS

9 – sinf informatika IV – chorak

9 – sinf informatika III – chorak

9 – sinf informatika I – chorak

9 – sinf informatika II-chorak

8 – sinf informatika III – chorak

8 – sinf informatika I – chorak

8 – sinf informatika IV – chorak

8 – sinf informatika II – chorak

7- sinf informatika konspekt

6 – sinf informatika konspekt

5- sinf informatika kons

5 – sinf informatika konspekt

Дарс ишланма

8-декабр тестлар
9-sinf Informatika fanidan test
Тренинглар
Adabiyot testlar
Onatili testlar
Dars ishlanmasi -2014
Тақдимот дастурларида ишлаш
Биология.Dars tex xaritasi

Fikr bildirish