Maktabda ta`lim

DSC_0000221Maktabda ta`limni  rivojlantirish uchun   barcha pedagoglar  har doim izlanishlar  olib borishlari zarur. Buni  maktabda albatta o`quv ishlari  bo`yicha direktor  o`rinbosari boshqarib boradi. Maktabda  avvalo o`quv yili boshida metodkengash  tuzilib,  unga  a`zo  pedagoglar  aniqlanadi. So`ngra fanlar bo`yicha  metodbirlashmalar  tuziladi. Mana shu metodbirlashmalar raxbarlari  yil davomida  olib boriladigan ishlar rejasini tuzib  metodbirlashma   a`zolari   bilan birgalikda  ishlarni tashkil  etishlari kerak bo`ladi. Bunda albatta  har bir  o`qituvchilarining  ham  o`rni  bo`lishi zarur.

Fikr bildirish