AKT

УкувчиларMaktabda  fanlarni  o`qitishda  AKT dan foydalanish juda  ham katta samara  beradi. Shuning uchun ham har bir maktabda bo`lgani kabi bizning  maktabimizda  ham o`quvchilardan tortib pedagoglar  xodimlargacha  kompyuter  texnologiyasini  o`rganishlari zarurligi zamon talablaridan kelib chiqmoqda. Maktabda  AKT  ni pedagog  xodimlarga o`rgatishda  Ish reja dasturi AKT 2014 dan  foydalanish yaxshi samara  bermoqda.

 

Фазовий таълимукувчилар хаётиТаълим модели

Мактаб вебсайти

Fikr bildirish