Malaka oshirish ishlari

Maktabimizning pedagog xodimlari  viloyat pedagoglarini malakasini oshirish institutidan reja asosida  malakalarini oshirib qaytadilar. Hozirgi kunda malaka oshirish  institutida masofaviy ta`lim yo`lga  qo`yilgan. Mana shu  munosabat bilan bizning o`qituvchilarimiz ham masofaviy ta`lim olishyapti. O`z vaqtida malakasini oshirib qaytgan pedagoglarimiz o`quvchilarga zamonaviy ta`lim berishda  olgan bilimlaridan foydalanishmoqda. Chunki hozirgi kunda ta`lim sohasida ko`plab  yangiliklar  vujudga kelib , o`quvchilarga ta`lim berishning  zamonaviy usullari  ishlab chiqilmoqda.
Малака ошириш шакллариФазовий таълимукувчилар хаёти Таълим модели

Fikr bildirish