Taqdimotlar

Паскаль тилида мураккаб тоифалар катнашадиган масалаларни дастурлар
Паскаль алгоритмик тилида дастурлаш 2
Паскаль алгоритмик тилида дастурлаш 1
Паскаль алгоритмик тилида дастурлаш
Паскаль тилида мураккаб тоифалар катнашадиган масалаларни дастурлаш.
Turbo Pascal
1._Tarmoqlanuvchi strukturali  dasturlar tuzish
2._O’tish va tarmoqlanish  operatorlari
3. Chiziqli dasturlar tuzish
4_Matn holatida ekran  bilan ishlash
5_Ma’lumotlarni xotiraga muloqot usulida kiritish
6_O’zlashtirish  va chiqarish operatorlari
7_Standart  funksiyalar
8_Jadval ko’rinishidagi  miqdorlar
O’zgarmas va o’zgaruvchi miqdorlar
10.Paskal dasturlash tili  alifbosi
11_TURBO PASCAL 7_0 INTEGRALLASHGAN MUHITI
12_DASTURLASH tillari
13. Algoritmning asos tuzilmalari
14. Algoritmning  asosiy  turlari
15. Algoritmning  tasvirlash  usullari1
16. Algoritmning  asosiy  xossalari
17. Algoritm  tushunchasi
18. Model va uning turlari
19.Masalalarni  kompyuterda yechish bosqichlari
20.
Компьютер курилмалари
21 O`zbekistonda ikki palatali saylov

22. Tu
manimizdagi kasb-hunar kollejlariКасб-хунар коллежлари такдимот

23.Kим билимли миллионер бўлишни ҳоҳлайди уйини

 

 

 

 

 

Fikr bildirish